Lovran

Ekstreman primjer napunjenog predfiltera, ali i cijevi od skimera do filtera. Uvjerljiv dokaz da samo robot i automatika ili elektroliza nisu dovoljni za cijelu sezonu. Ljudska ruka mora biti prisutna, makar samo jednom mjesečno ili nakon jaka vjetra.